Alternatywna skala Beauforta

 

0 - (cisza) Żagle zwisają swobodnie, ster radzi sobie sam.

1 - (słaby powiew) Żagle zaczynają lekko ciągnąć. Jeżeli poluzujemy wszystkie szoty,
       ster w dalszym ciągu da sobie sam radę.

2 - (słaby wiatr) Żagle żywo łopoczą i łódka dryfuje bokiem na zawietrzną. Szoty trzeba
       niestety wybrać i złapać za ster. Wypełnianie się żagli powoduje przechył łódki, tak
       więc skrzynkę z piwem należy schować do kokpitu.

3 - (łagodny wiatr) Piwo nie chce już stać samodzielnie, należy je podeprzeć lub trzymać w ręku.

4 - (umiarkowany wiatr) Puste butelki taczają się w kokpicie, należy je zablokować na jednej z burt.

5 - (żywszy wiatr) Wszystkie piwa chłodzone za burtą należy wybrać na pokład.

6 - (silny wiatr) Nikt nie powinien być odpowiedzialny za więcej niż jedno piwo (jednocześnie).

7 - (bardzo silny wiatr) Skrzynka z piwem nabiera tendencji do skakania po kokpicie.
       Należy oddelegować osobnika do siedzenia na niej.

8 - (gwałtowny wiatr) W dalszym ciągu butelkę może otworzyć pojedyncza osoba. Pojawiają
        się trudności z trafieniem butelką do ust.

9 - (wichura) Butelkę należy trzymać obiema rękami. Tylko wyćwiczone osobniki potrafią
        samodzielnie zdjąć kapsel.

10 - (silna wichura) Do odkapslowania potrzebne są dwie osoby. Ciężko trafić butelką do ust.
          Przypadki wybijania pojedynczych zębów.

11 - (gwałtowna wichura) - Piwo ma tendencję do wypieniania się z butelki. Bardzo trudno pić
           ze względu na łopotanie warg i zębów.

12 - (huragan) Wszystkie otwarte butelki wypieniają się. Picie niemożliwe.
          Zakaz otwierania butelek (tymczasowy).

Powrót do strony głównej